معماری نوین چیست؟ معماری نوین ، شامل فرایند و هم محصول نقشه کشی، طراحی،ساخت و ساز ساختمان ها و دیگر سازه های فیزیکی است. آثار معماری، در شکل ظاهری ساختمان ها اغلب به عنوان سمبل های فرهنگی و کارهای هنری شناخته می شوند. تمدن های گذشته اغلب از روی دستاورد های معماری به جا مانده از آنها مشخص می شوند.

معماری می تواند معانی زیر را دربربگیرد:

  • واژه ای کلی برای توصیف ساختمان ها و دیگر سازه های فیزیکی
  • هنر و علم طراحی سازه های ساختمانی و ( تقریبا ) غیرساختمانی
  • سبک طراحی و روش ساخت و ساز ساختمان ها و دیگر سازه های فیزیکی
  • دانش هنر، علم، فناوری و انسان شناسی
  • شیوه کار معمار، که در آن معماری به معنی پیشنهاد و ارایه خدمات حرفه ای در
    ارتباط با طراحی و ساخت وساز ساختمان ها یا محیط های ساخته شده، می باشد.
  • کار طراحی معمار، از سطح کلان( طراحی شهری، معماری منظر) تا سطح خرد( جزئیات ساخت و ساز و مبلمان)

معماری(Architecture) با شکل طراحی و نقشه کشی، فضا و تزئینات برای انعکاس کاربردی، فنی، اجتماعی، محیطی، و اامات زیبایی شناسی سروکار دارد. معماری مستم مهارت خلاقانه و هماهنگی مصالح و تکنولوژی و هماهنگی نور و سایه می باشد. کار معماری همچنین جنبه های عمل گرایانه ساختمان ها و سازه ها شامل زمان بندی، تخمین هزینه و مدیریت ساخت وساز را در برمی گیرد.

سندسازی تولید شده توسط معماران، نقاشی های اولیه، نقشه ها و مشخصات فنی، ساختار و ضعیت ساختمان یا هر سیستم دیگری را که ساخته خواهد شد یا ساخته شده است، تعریف می کند. واژه ldquo;معماریrdquo; همچنین برای توصیف دیگر سیستم های طراحی شده به ویژه در فناوری اطلاعات هم بکار برده می شود.